Kostenraming

Om ouders een idee te geven wat een school eigenlijk kost per kind maakten we voor u een kostenraming.  Er wordt steeds gezegd dat kleuter- en lager onderwijs gratis zijn. Maar uiteindelijk is alleen de inschrijving gratis. U betaalt geen loon voor de leerkrachten, geen knutselgerief en huur van ander materiaal. Enkel de extra’s die uw kind verbruikt, worden aangerekend. Hieronder vindt u richtprijzen (kan veranderen) en soms kunnen onverwachte activiteiten een kans krijgen…
Bij de uitgaven zijn 3 soorten.
a. Klas-activiteiten:
Enkel hiervoor telt de maximumfactuur van
– 25 euro voor het 1ste kl.
– 35 euro voor het 2de kl.
– 40 euro voor het 3de kl.  (= wat u max. per schooljaar betaalt
.)
Hieronder vind je enkele voorbeelden. We maken een keuze… Wanneer we boven het maximumbedrag gaan, betaalt de school.
– schooltheater aangeboden door de Anzegemse cultuurdienst: 4,00 euro
– sportdag in de sportzaal te Deerlijk (2de en 3de kl.): max. 5,00 euro
– zwembeurten 3de kl. à 2,30 euro
– naar het René Declercqmuseum te Deerlijk (3de kl.): 3,50 euro
– kermisbezoek: 3,00 euro
– schoolreis: ca. 12,00 euro

En verder: wat niet meetelt voor de maximumfactuur:
b. Individuele kosten volgens uw eigen noden:
Melk: 0,32 euro  –  Fruitsap: 0,40 euro Warme maaltijd: 2,30 euro
Soep (met zelfmeegebrachte boterhammen): 0,75 euro
c. Waar u de kans voor krijgt… maar het is niet verplicht :
de abonnementen zoals DOPIDO in het 1ste kl., DOKADI in het 2de kl. en DOREMI in het 3de kl., alsook het daarbij horend kerst-, paas-en vakantieboek. De prijs vindt u telkens op de meegegeven brief met vrijblijvende inschrijfstrook.  Niemand is verplicht!