Soepverkoop door de leerlingenraad is groot succes !

SAM_4041
Op de leerlingenraad van september komt de vraag om nieuw materiaal aan te kopen voor de speelotheek. Er wordt gezocht naar een actie om geld in te zamelen … halloweensoep verkopen !

Het soepkraam werd ingericht en bemand door de leerlingen van het 6de leerjaar. Ze deden dit echt voortreffelijk.
De soepverkoop bracht 227, 63 cent op ! Daarvan gaat de helft naar de inrichting van een snoezelruimte voor de kleuters en de andere helft naar aankoop van nieuw spelmateriaal voor de speelotheek. Dank aan iedereen voor uw gulle bijdrage !!!