Banner aan de school Engelhoek

foto banner

Voortaan is de kleuterschool Engelhoek herkenbaar langs de Heirbaan !
Andere verfraaiingswerken werden door heel wat bereidwillige ouders uitgevoerd :
banner ontworpen, besteld en gehangen, grond bewerkt, gras gezaaid, boompje geplant.
Dank je wel aan de vele helpende handen !