“Muzonamiddag”: Thema ” Van oud naar nieuw”

Dinsdagnamiddag 13 december was er een muzonamiddag. Elke leerling koos zijn favoriete domein binnen het thema “van oud naar nieuw”. De namiddag werd afgesloten met een toonmoment voor alle kinderen van het tweede en derde leerjaar.

Jullie kunnen de foto’s terugvinden bij de juf waarbij je kind de namiddag doorbracht.¬†Hieronder enkele sfeerbeelden.

beeld  dans drama muziek toonmoment toonmoment-4toonmoment-2toonmoment-3