Bisschop zegent onze nieuwbouw in!

Op dinsdag 17 oktober kwam de bisschop onze nieuwbouw inzegenen.De officiële inzegening gebeurde met water dat de kinderen meebrachten van thuis! Het was een hele eer om onze bisschop op bezoek te hebben. Bedankt!  Alle kinderen van de school werden bij dit bezoek betrokken:

  • Bisschop Lode volgde een onthaalmoment en godsdienstmoment bij onze peuters
  • De kleuters vormden een erehaag
  • Het eerste leerjaar zong een lied en stelde vragen over hun eerste communie
  • Het tweede leerjaar verzorgde een tableau vivant
  • Het derde leerjaar “speelde” een lege stoelgesprek en stelde heel wat vragen aan Bisschop Lode.