Week tegen pesten

Donderdagmiddag werd de week tegen pesten afgesloten. Elke klas toonde hun knutselwerkjes, kinderen zongen en dansten en de vele stippen werden rijkelijk uitgedeeld.

Een duidelijk signaal tegen pesten op onze school!