Kindcontact

Twee tot drie keer per jaar organiseert de school kindcontacten.
Juf of meester neemt de tijd om met elke leerling individueel in gesprek te gaan. Tijdens deze babbel van 7 à 10 minuten gaat het over wat de leerling bezighoudt, alsook de leef-en leerhouding.
Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat zij als prettig ervaren en waar ze juist behoefte aan hebben. Bovendien gaat het hierbij niet enkel om gesprekken met kinderen met ‘zorgen’, maar met álle kinderen.

De leerling wordt aangezet om zijn/haar eigen prestaties en gevoelens te bekijken en krijgt hierbij feedback van de leerkracht. De juf of meester bevestigt de positieve groei van de leerling en laat hem/haar zelf ontdekken waaraan nog gewerkt kan worden. In de bovenbouw wordt elke leerling aangezet om zijn/haar eigen prestaties, werkhouding en sociaal functioneren te bekijken. De juf of meester bevestigt de positieve groei en hun sterktes en laat hem/haar zelf ontdekken waaraan nog gewerkt kan worden. Tijdens het kindcontact zoeken ze samen op welke manier de leerling verder kan groeien.
Het persoonlijk contactboekje is een onderdeel van het rapport.