Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Sommige kinderen halen op de genormeerde leerlingvolgtoets wiskunde een hoge score. Hieruit kan mogelijks blijken dat dit kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft voor wiskunde. De kans bestaat dat dit kind op andere domeinen ook een voorsprong heeft.
Het lijkt ons aangewezen om bij dit kind deze ontwikkelingsvoorsprong te bekijken om zo een gerichte aanpak te kunnen bieden : binnenklasdifferentiatie (zonmateriaal voor lezen, blauwe map voor rekenen) en/of kangoeroeklas.
Wij willen de kangoeroeklas openstellen voor alle snellerende kinderen van de school.
Wie is snellerend?

  • Alle kinderen bij wie door IQ-test hoogbegaafdheid is vastgesteld, komen uiteraard in aanmerking voor de kangoeroeklas.
  • Alle leerlingen met een ‘leervoorsprong’ van minimum een jaar op de klasgenoten komen ook in aanmerking voor de kangoeroeklas. We bekijken de leervoorsprong op basis van de genormeerde testen voor wiskunde, begrijpend luisteren/lezen en redeneren.

Even een rijtje: waarom kangoeroeklas?

  • Snellerende kinderen moeten uitgedaagd worden.  Zo kunnen zij hun talenten steeds meer ontwikkelen en vervallen deze kinderen niet in een “Ik kan dat toch al”.
  • We willen deze kinderen leren falen in een veilige omgeving. In de kangoeroeklas mag je fouten maken. We oefenen moeilijke leerstof en halen eens geen 10 op 10. Door fouten te maken, kan je bijleren, blijf je wakker.
  • We willen deze kinderen een goede studiehouding meegeven.

In de kangoeroeklas leerden de kinderen over het ontstaan van de getallen. Omdat de eerste getallen eigenlijk kleivormen waren met een bepaalde waarde, maakten de kinderen een eigen getal uit klei. Nadien mochten de kinderen in de klas op zoek gaan naar het getal. Ra ra ra…!

Campagnefilmpje kangoeroeklas IngooigemWij leerden over de klimaattop van Parijs. Als eindopdracht maakten we een filmpje om iedereen te overtuigen om de natuur een handje te helpen. Geniet van ons filmpje. Vergeet het niet te liken (op de facebookpagina Scholen Ingooigem) als je het leuk vindt.

Voor vragen en meer uitleg kunt u steeds terecht bij de klasleerkracht van uw kind, de zorgcoördinator juf Kathleen en CLB-begeleider Yves Duthoo.