Leerlingenraad

Wat is dat … de leerlingenraad ?
In januari 2014 werd op onze school een leerlingenraad opgericht.
Vanuit elk leerjaar zetelen er twee leerlingen. De leerlingenraad bestaat dan uit 6 leerlingen. Het is de bedoeling dat deze ‘vertegenwoordigers’ de ideetjes vanuit de klas meebrengen en deze samen bespreken. Eénmaal per maand vergadert de leerlingenraad. Ze zoeken ook samen met mevr. Ann naar oplossingen.

Waarom een leerlingenraad ?
In onze school willen wij zorgen voor een goede sfeer, waar iedereen zich ten volle kan ontwikkelen, waar iedere mening wordt geaccepteerd, waar iedereen zich goed en gelukkig voelt.
De mening van elke leerling is hierbij van groot belang.
De school wil alle leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren : meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar andere meningen, voorstellen doen, activiteiten organiseren, …

Wat doet een leerlingenraad ?
• Nadenken over wat leuk is op onze school en wat de school minder leuk maakt.
• Voorstellen doen, om het beter, leuker, toffer, gezelliger te maken voor alle kinderen op school.

Afspraken over de leerlingenraad
• Je komt niet enkel voor jezelf naar de leerlingenraad : je vertegenwoordigt de anderen.
• Vóór je naar de leerlingenraad komt, bespreek je in de klas wat er moet worden gezegd of gevraagd.
• Ná de leerlingenraad breng je verslag uit over wat er besproken werd.
• Wat enkel voor jouw klas telt, probeer je eerst in de klas zelf op te lossen.
• Mevr. Ann luistert en probeert een antwoord te geven op vragen, maar niet alles kan zomaar veranderen (centjes, de wet, gevaarlijk,…) en vele zaken moeten worden besproken met alle leerkrachten, het schoolbestuur, de ouderraad, de gemeente….

leerlingenraad